krant

De Everdingse Courant

In de aanloop naar de oprichting van de winkel werd regelmatig een A4’tje met het laatste nieuws rond de buurtwinkel in uw bus geworpen. Vanaf eind februari willen we kijken of het haalbaar is om die flyer in kleine stappen uit te bouwen tot een heel eigen Everdingse krant. Uitgangspunt is ‘klein maar fijn’ en met precies dát wat je als echte Everdinger wilt weten. Wij streven er naar, dat dit krantje zo waardevol wordt, dat je het een week lang met een magneetje op je koelkastdeur wilt bewaren. Hou ons op de hoogte over of je vindt dat dat lukt. 

De Everdingse Courant verschijnt in een oplage van 500 exemplaren in en rondom Everdingen. Voor redactionele of commerciële informatie kunt u contact opnemen met de redactie op tel. 0347-351207, Lekdijk 33, 4121 KH Everdingen. Artikelen en advertenties graag aanleveren via everdingsecourant@gmail.com. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen aan te passen. Doel is om de inwoners van Everdingen te informeren over dat wat hen bindt, beweegt en beroert.

Klik hier om alle edities van de Everdingse Courant te vinden: KLIK

 

Everdingse Courant editie 23
Everdingse Courant editie 24
Everdingse Courant editie 25
Everdingse Courant editie 26
Everdingse Courant editie 27
Everdingse Courant editie 28
Everdingse Courant
editie 29
Everdingse Courant editie 30
Everdingse Courant editie 31
Everdingse Courant editie 32
Everdingse Courant editie 33
Everdingse Courant editie 34
Everdingse Courant editie 35
Everdingse Courant editie 36
Everdingse Courant editie 37
Everdingse Courant editie 38
Everdingse Courant editie 39
Everdingse Courant editie 40
Everdingse Courant editie 41
Everdingse Courant editie 42
Everdingse Courant editie 43
Everdingse Courant editie 44
Everdingse Courant editie 45
Everdingse Courant editie 46
Everdingse Courant editie 47
Everdingse Courant editie 48
Everdingse Courant editie 49
Everdingse Courant editie 50
Everdingse Courant editie 51