Vrijwilligers

We betrekken bij de  uitvoering van onze plannen zoveel mogelijk vrijwilligers. De medewerking en ondersteuning van – veel – vrijwilligers is  voor ons een voorwaarde voor het welslagen van het project.

Op dit moment zijn, begin 2017, zijn een kleine 100 vrijwilligers actief betrokken bij de winkel, het vervoer van de meewerkers, het schrijven en rondbrengen van de Everdingse Courant, het Landgoed, ondersteuning in technische vraagstukken enz. Mocht je belangstelling hebben om je ook in te zetten, stuur dan een mail naar info@vitaal-dorp.nl.

In onze veranderende maatschappij worden mensen met een (arbeids)beperking, die wèl graag willen werken, vaak gemakkelijk buitengesloten omdat zij niet aan de eisen van de arbeidsmarkt kunnen voldoen. Daarom hebben we besloten arbeidsmatige dagbesteding te bieden.  Dit ‘zorgdeel’ heeft de naam Werk aan de Winkel meegekregen. Hetty en Liz zijn voor dit deel verantwoordelijk. Meer over de arbeidsmatige dagbesteding op de site van Werk aan de Winkel.