Doelstellingen

Doelstellingen

Doel van de Stichting VITAAL DORP is de vitaliteit van het dorp Everdingen te vergroten en de vitaliteit van haar inwoners te versterken door het realiseren en in stand houden van voorzieningen en activiteiten, zoals een levensmiddelenwinkel, een zorgpunt, een koffiecorner, een bibliotheekpunt of andere voorzieningen of activiteiten.

Bij de realisatie hiervan richt de stichting haar focus op het benutten van kansen voor een beter milieu en op meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. De stichting wil haar activiteiten realiseren met behulp van vrijwilligers uit het dorp en met arbeidsbeperkten en deelnemers aan reïntegratieprojecten”

Stichting Vitaal Dorp heeft uitdrukkelijk geen winstoogmerk. Eventuele positieve resultaten uit de werkzaamheden van Vitaal Dorp dienen ten goede te komen aan de doelstellingen van de stichting en zullen dus – op alsdan te bepalen wijze -worden aangewend ten gunste van de Everdingse bevolking.