Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit 4 personen :

  • Voorzitter: Gerard Walraven
  • Secretaris: Jos van Oosten 
  • Penningmeester: Fieke de Hoop
  • Algemeen bestuurslid: Marion van Eck

Het bestuur geeft – in nauw overleg met alle betrokkenen – richting aan het geheel van de activiteiten en heeft een coördinerende functie voor de werkzaamheden van de commissies.