Vitaal Dorp

De stichting VITAAL DORP is geïnitieerd door inwoners van Everdingen die elkaar hebben gevonden op basis van een zelfde doel, namelijk het realiseren van een winkel, annex ontmoetingspunt in Everdingen. Gefaciliteerd door de gemeente Vianen hebben deze mensen de krachten gebundeld en hun plannen geconcretiseerd. Op 18 oktober 2013 is de Stichting Vitaal Dorp opgericht.

Twee verschillende uitgangspunten binnen de groep bleken elkaar voorbeeldig te versterken:

  • de wens om de vitaliteit van het dorp te stimuleren en gelegenheid te creëren om de onderlinge sociale contacten te versterken en zo de maatschappelijke samenhang in het dorp te vergroten
  • de wens om zinvolle participatie te creëren voor mensen binnen de gemeente Vianen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het oprichten van een  ontmoetingspunt met maatschappelijke voorzieningen als een dorpswinkel, een boekenpunt, een koffiecorner etc., gerund door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bleek voor beide groepen de gedroomde invulling van hun wensen.