Financien

Om de plannen voor de projecten Winkel en Landgoed van de grond te krijgen was veel geld nodig. Voor de aanpassingen aan de ruimte en om het geheel als winkel en ontmoetingsplek in te kunnen richten was globaal zo’n €110.000 nodig. Datzelfde bedrag hadden we nodig voor het klaar maken van het Landgoed en de bouw en inrichting van de kas.

Een deel van de financien (€15.000) is opgebracht door de gemeenschap. De werkgroep participatie heeft een aantal acties bedacht en uitgevoerd. Ook werd de mogelijkheid om te participeren aangeboden, hierover is meer te lezen op de pagina participatie.

Het resterende deel is aangevraagd bij een aantal grote fondsverstrekkers, zoals het Oranjefonds, Stichting Doen, het VSB fonds en het cooperatiefonds van de Rabobank.