Alle berichten van Gerard Walraven

Impressie van de informatieavond

Een geslaagde avond op 27 februari 2014

De opkomst van de informatieavond was boven verwachting, het paste allemaal net in de centrale hal van de winkel! Na een korte opening van Gerard Walraven, de voorzitter het van Vitaal Dorp, was het woord aan de participatiewerkgroep. Hun opdracht is: Hoe gaan we laten zien dat Everdingers een winkel willen? Vooralsnog zijn er 3 plannen uitgewerkt, waarvan we er in deze nieuwsbrief 2 nader toelichten.
Na de uitleg van Patricia, Dirk en Jos, was er wat tijd over en nam de werkgroep Boekspot spontaan het woord. Coby en Marja hebben met enthousiasme uiteen gezet wat de bedoeling is van de boekspot: in de ontmoetingsruimte komt een grote, goed gevulde, boekenkast waar men boeken kan ruilen, brengen en halen.
Om 9 uur kwam, zoals aangekondigd, het compliment wat de stichting kreeg van het CDA, in het kader van de nationale complimentendag.
Hierna is, onder het genot van het compliment in de vorm van bitterballen, de avond op een informele en gezellige manier afgesloten.
Alle aanwezigen heel hartelijk bedankt voor jullie komst en enthousiasme!

Samen stamppot eten

Een van de manieren om geld in te zamelen voor de winkel is samen stamppot eten. In goed overleg met Joep organiseren we op 15 maart om 19.00 uur, in de winkel, een gezellige stamppot-avond.
De kosten per persoon zijn €6,50, gezinnen betalen €15. Opgeven voor deze avond kan hier.
Aansluitend vindt in ‘t Knooppunt de 5e voorronde van Jampop plaats, wie weet een leuke gelegenheid ook daar (weer) eens een kijkje te nemen!

Voor het koken van de stamppotten hebben zich al een aantal mensen aangemeld, maar het is best mogelijk dat er meer mensen zijn die het leuk vinden een flinke stamppot klaar te maken. Opgeven om te koken kan hier. De kosten voor de boodschappen worden uiteraard (indien gewenst) vergoed!

TulpenTeam

Het tweede idee is dat we rond eind maart, begin april, in Everdingen langs de deuren gaan om tulpen te verkopen. Tijdens de informatieavond hebben al een aantal mensen zich aangemeld om hiermee te helpen, maar we zoeken nog meer mensen die met de tulpen langs de deuren willen. Je kunt hier een formulier invullen om het door te geven. Je kunt ook aangeven dat je eventueel een bepaalde straat wilt lopen.

Steun de winkel financieel

Over de mogelijkheid om de winkel financieel te ondersteunen zullen we binnenkort meer vertellen!